1. Назва проекту

Створення туристично-екологічного байдаркового клубу як дієвий засіб комплексного розвитку зеленого туризму в рамках діючого на Полтавщині туриcтичного кластеру

2. Локація проекту

ВФСТ «Колос», Козельщинський район

3. Опис проекту

На базі місцевого осередку громадської організації ВФСТ «Колос» створення туристично-екологічний байдаркового клубу, закупівля відповідного обладнання, постійне проведення моніторингу екологічної ситуації на місцевих водоймах і прилеглих до них територіях, забезпечення тісної взаємодії із громадськими фізкультурно-спортивними, екологічними та природоохоронними організаціями. Здійснення популяризація місцевих туристичних маршрутів, підготовки інструкторів і екскурсоводів для місцевих маршрутів, обладнання на місцевих маршрутах місць (локацій) для тимчасового розміщення і відпочинку з дотриманням сучасних екологічних норм і стандартів захисту довкілля, розвиток туристично-оздоровчої інфраструктури, забезпечення інтегрування місцевих туристично-оздоровчих і краєзнавчих маршрутів у рамках діючого на Полтавщині туристичного кластеру.

4. Менеджер проекту

Юрій Марченко - Козельщинська районна рада, голова

Віталій Гордієнко - Козельщинська районна державна адміністрація, во голови.

Володимир Березовський - Місцевий осередок громадської організація ВФСТ «Колос», голова

5. Проблема

Зважаючи на те що в Козельщинському районі протікає річка Псел, а також поряд знаходяться інші річки, які мають велику популярність серед любителів байдаркових сплавів доцільно створити на базі місцевого осередка громадської організації ВФСТ «Колос»туристично-екологічного байдаркового клубу для задоволення великого попиту на даний вид активного відпочинку серед жителів району та необхідність проведення активістами клубу постійного об'єктивного моніторингу екологічної ситуації на вказаній водоймі та прилеглих до неї територіях, покращення взаємодії усіх громадських екологічних організацій із органами влади та місцевого самоврядування, необхідність забезпечення інтегрування місцевих туристично-оздоровчих і краєзнавчих маршрутів у рамках діючого на Полтавщині туристичного кластеру.

6. Мета проекту

     Пропаганда та виховання екологічної культури, знань і навичок з екологічного, історичного та географічного краєзнавства серед учнівської молоді та населення району, популяризація і подальший розвиток байдаркового та пішохідного туризму в районі, постійний об'єктивний моніторинг екологічної ситуації на місцевих водоймах та прилеглих до них територіях, а також тісна взаємодія із громадськими фізкультурно-оздоровцими, екологічними та природоохоронними організаціями. Популяризації місцевих туристичних маршрутів, підготовки інструкторів і екскурсоводів для місцевих маршрутів, обладнання на місцевих маршрутах місць (локацій) для тимчасового розміщення і відпочинку з дотриманням сучасних екологічних норм і стандартів захисту довкілля розвиток туристично-оздоровчої инфраструктури у рамках діючого на Полтавщині туристичного кластеру.

7. Співорганізатори і партнери проекту.

Козельщинська районна рада - співфінансування, допомога  і підпримка у реалізації.

ВФСТ «Колос» - співфінансування, допомога і підтримка у реалізації

Полтавський ГЗК - співфінансування, допомогаі підтримка у реалізації

8. Залучені сторони і цільова аудиторія проекту.

Залучені сторони - ВФСТ «Колос», Козельщинська районна рада Полтавський ГЗК, інші спонсори та меценати, що активно підтримують екологічні ініціативи. Механізми взаємодії учасників напрацьовані при реалізації попередніх соціально-важливих проектів, зокрема при очищенні ставка, облаштуванні рекреаційних зон, реконструкції стадіону,  створенні та обладнанні спортивного комплексу і тренажерних залів.

Цільова аудиторія - громадські організації, зокрема екологічного спрямування, учнівська молодь, учасники фізкультурно-спортивного руху району,  трудові колективи підприємств, установ організацій району  різних форм власності, депутатський склад та працівники органів місцевого самоврядування та заклади освіти і культури.  

9. Очікувані результати проекту на місцевому та регіональному рівнях.

Місцевий рівень - створення на базі ВФСТ «Колос» екологічно-байдаркового клубу для задоволення великого попиту на даний вид активного відпочинку і зеленого туризму, серед жителів району та проведення активістами клубу постійного моніторингу екологічної ситуації на вказаній водоймі та прилеглих до неї територіях, покращення взаємодії усіх громадських екологічних організацій із органами влади та місцевого самоврядування  у питання збереження довкілля, розвитку матеріальної бази та обєктів інфораструктури для зеленого туризму і фізкультурно - оздоровчого руху у рамках діючого на Полтавщині туристичного кластеру.

Регіональний рівень - розвиток взаємодії та обміну досвідом громадських організацій екологічного, фізкультурнро-оздоровчого та туристиччно-краєсзнавчого спрямування у питаннях збереження довкілля та попуряризації місцевих туристичних маршрутів і фомування інфраструктури зеленого туризму. Привернення уваги широкої громадськості до важливих проблем природоохороної діяльності, захисту довкілля, розвитку зеленого туризму, утвердження здорового способу життя. популяризація діючого на Полтавщині туристичного кластеру.

10. Заплановані заходи/компоненти проекту.

Назва заходу Строк Кількість учасників Локація
1 Створення туристично-екологічного байдаркового клубу 2019 рік 280 ВФСТ «Колос»

11. Масштабування проекту.

У 2019 році планується створення туристично-екологічного байдаркового клубу з подальшим розширенням, шляхом популяризації даного виду активного відпочинку, залучення широких верств населення, збільшення байдаркового парку та іншого туристичного обладнання, популяризації місцевих туристичних маршрутів, підготовки інструкторів і екскурсоводів для місцевих водних туристично-краєзнавчих маршрутів, обладнання на місцевих маршрутах по берегах річки  місць (локацій) для тимчасового розміщення і відпочинку з дотриманням сучасних екологічних норм і стандартів захисту довкілля.

12. Рекламування проекту.

Проект буде активно рекламуватись через засоби масової інформації, соцмережі та у навчальних закладах району, сайтах органів місцевого самоврядування та комунальних установ і громадських організацій.

13. Бюджет проекту, включаючи грошові внески від всіх партнерів.

Матеріали, роботи/послуги Вартість одиниці, грн. Кількість одиниць Разом, грн. Обласний бюджет Бюджет органу місцевого самоврядування Інші партнери
Байдарка Neris Valkure-3 (в комплекті з веслами і рятівними жилетами) 31550 6 50000 50000 89300
Загальна вартість: грн.